Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till Årsmöte

04 SEP 2020 22:14
Styrelsen för Näsbyparks Tennisklubb kallar medlemmar till ordinarie årsmöte lördagen den 26 september 2020, KL 12.00 på Näsaäng.
  • Uppdaterad: 04 SEP 2020 22:14

FÖREDRAGNINGSLISTA ÅRSMÖTE

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Frågan om mötet har utlysts i enlighet med stadgarna.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av protokolljusterare och rösträknare.

6. a) Styrelsens Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
   b) Styrelsens Balans- och resultaträkning för det senaste verksamhetsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret efter det pågående.

10. Frågor om utnämnande av hedersledamöter.

11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet, dvs 12/9 2020. Motionerna skall mailas till This is a mailto link alt. lämnas in på kansliet. Motionen skall innehålla namn och telefonnummer.

13. Val av:
a) klubbens ordförande för en tid av två år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år. 
c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett.
d) en godkänd eller auktoriserad revisor för en tid av ett år  (styrelseledamöter får ej deltaga i detta val)
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varv en skall utses till ordförande.
f) beslut om val av ombud till representantmöten i överordnade idrotts- organisationer.

Samtliga handlingar finns tillgängliga utanför klubbhuset på Näsaäng en vecka före årsmötet.

Efter det ordinarie årsmötet kommer styrelsen informera om det aktuella läget mot bakgrund av branden.

Styrelsen Näsbyparks Tennisklubb

Skribent: Malin Isaksson
Epost: This is a mailto link

klart.se

  

 

Audi Danderyd

 

Framtidsfys.org 

 

min_tennis_mar_2012_170x170_01

Postadress:
Näsbyparks TK - Tennis
Bergtorpsvägen 41
18364 Täby

Besöksadress:
Bergtorpsvägen 41
18364 Täby

Kontakt:
Tel: +4687562202
E-post: This is a mailto link

Se all info