Hoppa till sidans innehåll

NPTK kommenterar ”Öppet brev från den politiska ledningen i Täby kommun”

28 MAJ 2021 17:41
Styrelsens kommenterar "Öppet brev från den politiska ledningen i Täby kommun".
  • Uppdaterad: 28 MAJ 2021 17:41

Näsbyparks Tennisklubb har sedan länge vuxit ur den hall som byggdes 1975 och som brann ned i augusti. Klubben har under minst tio års tid arbetat med att få till en större hall.

Vi kan bekräfta att Täby kommun gjort många bra saker för att stötta NPTK i denna svåra situation såsom; kommunal borgen, avsatt medel till ny permanent hall, ordnat arrende på brandtomten, ökat föreningsbidrag samt avtal om utköp av den temporära hallen när det blir dags.

Men tyvärr överskuggas vår tacksamhet och uppskattning av den enorma besvikelse över kommunens handlande i vissa avgörande delar och beslut som hämmar NPTKs utveckling!

Inledningsvis skriver kommunens politiska ledning att NPTK och kommunen haft en tät dialog och varit med i hela processen. Att det stundtals varit en tät dialog är riktigt, men att NPTK skulle ha varit involverade i hela processen stämmer inte. Om det varit så hade:

• Tengboms arkitekter inte ritat en hall med fem banor, helt utan dialog med klubben om behov eller verksamhetens omfattning.

• Processen inletts med att kommunen uppdragit åt arkitekten att be NPTK förklara vilka behov klubben har och vilken verksamhet som bedrivs. Precis som arkitekter arbetar i vanliga fall.

• Arkitekten till exempel inte ritat in endast två arbetsplatser, 15 parkeringsplatser eller en planlösning utan möjlighet att stänga av delar av hallen när den är obemannad.

Men ännu viktigare är att om NPTK varit involverade i hela processen så skulle klubben tidigt ha förklarat att 25% mindre biytor, jämfört med den gamla hallen, är ohållbart. Det fungerar helt enkelt inte för klubbens verksamhet. Styrelsen har inga som helst problem att förstå eller acceptera att bestämmelser ändrats sedan 1975. Kraven på handikappanpassning, fläktrum och mått på tennisbanor har förändrats. Utvecklingen går framåt.

Vad styrelsen inte kan förstå är att kommunen då väljer att köpa en tomt med så pass liten byggrätt så att biytorna kraftigt minskar.

Att inte ha ett riktigt gym, en tillbörlig tennisshop, omklädningsrum för personalen, skäliga förrådsutrymmen eller tillräckliga sociala ytor i en påkostad hall år 2023, kommer att leda till stor besvikelse och många frågor från våra medlemmar och personal. Det rimliga vore att öka totalytan för att möta förändrade normer och byggkrav.

Beträffande den temporära hallen så kan det vara värt att nämna att klubben skjuter till 1 mkr av eget kapital och finansierar köpet av tälthallen på 12,5–13 mkr genom lån på 10 mkr, samt bidrag från Riksidrottsförbundet.

Vi har verkligen svårt att ge kommunen pluspoäng för att man ”trots att hyreskontraktet upphörde i samband med branden, sett det som självklart att ersätta den hall som brann ned”. Det är väl ändå just självklart med tanke på att vi är en ideell förening som fyller en viktig roll för kommunens invånare i olika åldrar! Det kändes närmast provocerande när en av kommunens representanter under två tidiga möten i höstas sa att; ”kommunens juridiska ansvar upphör i samband med brand”. Vi är en ideell förening som gör samhällsnytta, inte ett vinstdrivande kommersiellt företag!

Mot bakgrund av klubbens behov av flera banor hade det varit naturligt om kommunen försökt realisera den hall med sju banor som ingår i detaljplanen för Viggby ängar. NPTKs styrelse har motvilligt accepterat att kommunen inte vill göra det. Styrelsen har aldrig efter branden påstått, tvärtemot vad kommunen hävdar i sitt öppna brev, att kommunen sagt att man ska stå för finansieringen av en hall med sju banors. Däremot har vi varit tydliga med att vi, då och nu, arbetar för att själva finansiera övriga tennis- och padelbanor.

Klubben har till och med haft en finansiär som själv varit i kontakt med kommunen för att understryka sin seriositet och sitt intresse!

Sedan påminner vi gärna Täby kommun om att vi under våren 2020 hade långtgående diskussioner om ett affärsupplägg där kommunen skulle möjliggöra en indirekt finansiering av ny hall med sju tennis- och två till tre padelbanor, genom att den externa part som skulle bygga hallen blev anvisad mark där hallen då stod (bredvid ICA-stop). Det upplägget sprack senare på grund av osäkerhet kring kostnaderna för markarbeten på Viggby ängar.

Kommunen har med andra ord varit aktivt involverad i bl.a. frågan om markanvisning och var väl införstådd i NPTKs behov av en hall med sju banor. Fram till och med branden har NPTK och kommunen varit överens om det behovet. Därför finns följande text att läsa i detaljplanen från 2019 avseende Viggby ängar; ”I norr avsätts ny kvartersmark närmast motorvägen för uppförandet av en ny tennishall för Näsbyparks tennisklubb. Denna utförs för sju inomhusbanor med tillhörande bilokaler.”

Med tanke på den tydliga skrivningen och att klubben namnges i samband med en sju-banors hall ställer sig styrelsen helt oförstående till att kommunen inte försökt hjälpa Näsbyparks Tennisklubb att komma över tillräckligt med mark för att få till en större anläggning, som NPTK så väl behöver.

I stället inleder kommunen förhandlingar på egen hand med markägaren Aros Bostad, om en mindre tomt än den som anges i detaljplanen, men tillräcklig för att rymma en fem-banors hall. När kommunen förhandlat klart, blev resultatet att markägaren ska stycka av en del av tomten som avsatts i detaljplanen för tennishallen. Den tomten är nu tänkt att säljas till högstbjudande på öppna marknaden.

Trots vetskap om behovet av större tennishall, att NPTK är en ideell förening som satsat sin goda ekonomi på att få upp ett provisoriskt tennistält, att NPTK behöver sju banor och för att möta den efterfrågan som finns från barn, ungdomar och vuxna väljer kommunen ändå att nonchalera våra faktiska behov och dessutom avvika från detaljplanen, dvs en sju-banors hall för NPTK!

Avslutningsvis väntar härmed NPTK fortfarande svar på följande frågor:

1. Varför försökte inte Täby kommun hjälpa en av Sveriges bästa tennisklubbar med att få tillgång till mark så att klubben får möjlighet att finansiera en större hall som dessutom finns angiven i detaljplanen?

2. Varför valde Täby kommun att exkludera NPTK eller NPTKs riktiga behov i förhandlingarna med markägaren?

3. Varför skrev Täby kommun ett avtal om en fem-banors hall som innebär att vi får mindre biytor samtidigt som det finns ytor som står tomma invändigt, men som vi förvägras använda?

4. Varför gav inte kommunen Tengboms arkitekter i uppdrag att först ta kontakt med NPTK för en behovsanalys innan hallen ritades?

5. Ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden har på sociala medier uttalat sig om att i förhållande till hur många barn klubben har så räcker det med fem banor. Hur har man kommit fram till detta?

För Näsbyparks Tennisklubbs långsiktiga överlevnad är en sju-banors hall en ödesfråga. Om vi inte lyckas finns en överhängande risk att en av Sveriges finaste tennisklubbar eroderar ut i intet. En katastrof för en klubb som har största bredden av aktiva barn, ungdomar, vuxna och veteraner i tennis-Sverige.

Styrelsen i Näsbyparks Tennisklubb
2021-05-28

Klicka här för att läsa kommunens öppna brev!

Skribent: Todd Åkesson
E-post: This is a mailto link

Audi Danderyd  

 

facebook-logo-icon-vector-22390238.jpg

 

Postadress:
Näsbyparks TK - Tennis
Bergtorpsvägen 41
18364 Täby

Besöksadress:
Bergtorpsvägen 41
18364 Täby

Kontakt:
Tel: +4687562202
E-post: This is a mailto link

Se all info