top of page

ÅRSMÖTEN OCH STADGAR

Klicka på knappen nedan för att ta del av klubbens stadgar.

ÅRSMÖTET 2023

KALLELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

MOTIONER OCH SVAR

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

ÅRSREDOVISNING OCH RESULTAT

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET

ÅRSMÖTESPROTOKOLL

EXTRA ÅRSMÖTE 2023

KALLELSE

MÖTESUNDERLAG

PROTOKOLL

ÅRSMÖTET 2022

KALLELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH VERKSAMHETSPLAN

MOTIONER OCH SVAR

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

ÅRSREDOVISNING OCH ÅRSMÖTESPROTOKOLL

ÅRSMÖTET 2021

KALLELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

MOTIONER

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

ÅRSMÖTET 2020

KALLELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

MOTIONER

Ladda ner

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

ÅRSMÖTET 2019

KALLELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Ladda ner

MOTIONER

Ladda ner

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Ladda ner

ÅRSMÖTET 2018

KALLELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Ladda ner

MOTIONER

Ladda ner

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Ladda ner

ÅRSMÖTET 2017

KALLELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Ladda ner

MOTIONER

Ladda ner

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Ladda ner

ÅRSMÖTET 2016

KALLELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

MOTIONER

Ladda ner

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

ÅRSMÖTET 2015

KALLELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

MOTIONER

Ladda ner

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

ÅRSMÖTET 2014

KALLELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

MOTIONER

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

ÅRSMÖTET 2013

KALLELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

MOTIONER

Ladda ner

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

ÅRSMÖTET 2012

KALLELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

MOTIONER

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

ÅRSMÖTET 2011

KALLELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

MOTIONER

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

bottom of page